Зоран Ћировић

Зоран Ћировић (Београд, 1974.) дипломирао је на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, геодетски одсек. Од септембра 2001. године запослен у Урбанистичком заводу Београда. Учествовао је у изради и припреми документационе (картографске) основе за преко 200 урбанистичких планова (генералних планова, планова генералне и детаљне регулације, урбанистичких и инфраструктурних планова), као и у припреми и раду тендерских комисија. Биран је од стране запослених за члана Управног одбора Урбанистичког Завода Београда у периоду 2008-2012. Поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије 372 – одговорни пројектант геодетских пројеката. Говори енглески језик.
Ожењен, отац једног детета.