Усвојени планови

Преглед важећих урбанистичких планова за град Београд

Град Београд подељен је на 17 градских општина.

Градске општине су: Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари град, Сурчин и Чукарица.

ГИС апликацијом за преглед усвојених планова могућа је претрага и преглед целокупне територије града Београда по критеријуму улице и кућног броја са границама важећих урбанистичких планова.
Ажурност мапе: службени лист града Београда бр. 17 из 2020. године.