Studije i projekti

U procesima pripreme i realizacije planova Urbanistički zavod Beograda radi niz stručnih poslova koje, osim Grada Beograda, mogu da iniciraju i finansiraju i druga pravna i fizička lica. Ovi poslovi su propisani zakonima i propisima a bazirani na pravilima dobre stručne prakse.
U ovom domenu su i aktivnosti vezane za nacionalne i međunarodne projekte i istraživanja i saradnju u nastavi obrazovnih institucija.
Prema Zakon o planiranju i izgradnji: 72/2009-105, 81/2009-76 (ispravka), 64/2010-66 (US), 24/2011-3, 121/2012-14, 42/2013-37 (US), 50/2013-23 (US), 98/2013-258 (US), 132/2014-3, 145/2014-72, 83/2018-18, 31/2019-9, 37/2019-3 (dr. zakon), 9/2020-3 urbanističko-tehnički dokumenti za sprovođenje planskih dokumenata su:

    • Urbanistički projekat,
    • Projekat preparcelacije i parcelacije,
    • Elaborat geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela i spajanje dve susedne parcele istog vlasnika,
  • Urbanističko-arhitektonski konkurs.

Ostali poslovi od značaja za pripremu, izradu i sprovođenje planova su:

  • Strategije razvoja,
  • Prostorno-programske provere mogućnosti lokacija,
  • Različite analize, studije i istraživanja.