Студија социјалног становања

Студија социјалног становања представља основу за израду Националне стратегије развоја социјалног становања и део је Стратегије просторног развоја Републике Србије.

Основни циљ Студије социјалног становања је дефинисање појма и препорука за успостављање политике социјалног становања Републике Србије, у оквиру Стратегије просторног развоја Републике Србије. Студија пружа исцрпну информацију о досадашњим активностима у том правцу и представља многобројна искуства других земаља. Студија социјалног становања представља основ у припреми Националне Стратегије развоја социјалног становања РС.
Због тога је сачињена детаљна анализа и систематизација досадашњих резултата у остваривању социјалног становања у Републици Србији и посебно у граду Београду у претходном периоду.

Један од циљева Студије је истраживање и усклађивање терминологије у изведеним пројектима и пројектима у току, као и усаглашавање са појмовима предложеним у Закону о социјалном становању.

Ова Студија поставља циљеве система социјалног становања у Србији, даје смернице за успостављање организације и носилаца политике социјалног становања на локалном нивоу, наглашава важност утврђивања модалитета субвенционисања, финансирања и кредитирања социјалног становања, указује на значај социјалне инклузије и социјалне кохезије и поставља стратешке приоритете у духу одрживог развоја.

Студију социјалног становања припремио је стручни тим Урбанистичког завода Београда и невладине организације „Програм за урбани развој“, а уз подршку Палго центра, Групе 484, Контактног бироа града Беча – ComPRessa-a и Амбасаде Аустрије у Београду.