Студија јавних простора – I фаза

Студија јавних простора Београда – I фаза
Анализа јавних простора Старог града 

Урбанистички завод Београда крајем 2009. године завршио је израду I фазе Студије јавних простора Београда – Анализу јавних простора Старог града.

Студија јавних простора Београда за потребе урбанистичког планирања I фаза – Анализа јавних простора Старог града

Имајући у виду да је јавни простор важан део градског простора, Урбанистички завод је иницирао израду Студије јавног простора током 2007. године, у време када је на неколико важних градских пројеката уочено да не постоји стратегија Града према заштити постојећих и формирању нових јавних простора у граду. Сматрали смо да једна целовита Студија јавних простора Београда, која би се, првенствено, урадила за потребе урбанистичког планирања, може да има и друге многоструке позитивне ефекте, између осталог, и на увећање свести о важности и широкој лепези позитивних утицаја јавних простора. Добра документациона основа и резултати истраживања могу да буду основ за дефинисање целовите стратегије развоја јавних простора, одговарајућих урбанистичких норматива и стандарда за Београд, као и програмских препорука за будуће урбанистичке планове и пројекте, у области, која, тренутно, није покривена таквом врстом регулативе.

 Уређење и опрема јавних простора Старог града

У покушају да заинтересује за тему професионалну јавности и град, током 2007. и 2008. године, Урбанистички завод Београда организовао је неколико изложби које су репрезентовале искуства градова као што је Барселона и низ других, између осталог и учесници бијенала европске награде за најбољи јавни простор у граду.

Истовремено је током 2008. и 2009. године Факултет техничких наука из Новог Сада добио је на конкурсу за финансирање научни пројекат програма истраживања у области технолошког развоја за период 2008-2010. година у области урбанизма и грађевинарства, а за пројекат под називом „Редефинисање модела и типова јавних простора и унапређење њихове обнове и коришћења у просторном и урбанистичкомком планирању и пројектовању“, у коме је Урбанистички завод препознат као квалификовани учесник и корисник резултата овог научног пројекта.

То је био још један од повода да Урбанистички завод крајем 2008. године сколопи уговор о финансирању из буџета града Студије јавног простора Београда.

Прва фаза Студије завршена је крајем 2009. године.