Reference

1912. godine Beograd je dobio svoj prvi proevropski Plan Varoši Beograda. Uradio ga je francuski arhitekta Alban Šambon po uzoru na evropske prestonice, eklektički, u slavu prošlosti, klasičnih modela gradova i graditeljskog nasleđa. Hrabra rešenja u ovom Planu inspiracija su generacijama urbanista a na pojedinim, za Grad značajnim idejama se i danas radi, sa istim motivima ali drugačijom dinamikom, tehnikama i rukopisom.

Slične ideje razrađuje danas Urbanistički zavod Beograda: otvaranje Grada prema Savi, utvrđivanje gradskih osa, istorijskih, pešačkih prospekata do Beogradske tvrđave, očuvanje ose centra Novog Beograda, održavanje i promociju prirodnog jezgra, uređenje obala, obeležavanje značajnih mesta i jačanje identiteta grada izgradnjom simbola Grada.

U vremenu stalne tranzicije i iščekivanju da postane ravnopravna evropska prestonica Zavod za Beograd radi na dva paralelna koloseka. Kao jedno od javnih preduzeća prati gradsku upravu u sanaciji neplanski izgrađenih naselja, rekonstrukciji i izgradnji kapitalne infrastrukture i saobraćajnica, pripremi novih lokacija za škole i obdaništa, pripremi izgradnje socijalnih i neprofitnih stanova. Radi takođe reviziju svih važećih planova i izradu novih prostornih i urbanističkih planova za užu teritoriju Grada i sedam rubnih opština.

Sa druge strane Zavod se bavi strateškim istraživanjima: strategijom prostornog razvoja ukupne teritorije Grada i pojedinih gradskih funkcija, specijalističkim studijama i specifičnim urbanističkim planovima i projektima. Vek posle Šambona radi se prema novim pravilima i novi proevropski Generalni urbanistički plan i za njim Plan generalne regulacije čitavog građevinskog područja.

Za ovakve projekte neophodno je da Zavod stalno održava znanja, upoređuje iskustva i sarađuje sa urbanističkim kućama drugih evropskih i svetskih gradova, domaćim i stranim stručnim asocijacijama i univerzitetima.

Jedno ne može bez drugog: planovi i projekti rade se za period koji je ispred nas. Anticipacija budućnosti ne bi bila uspešna bez razumevanja istorijskih procesa ali i savremenih znanja u oblasti planiranja i upravljanja gradovima, bez poznavanja trendova u arhitekturi i urbanizmu i provere ideja sa kolegama iz sličnih ali i mnogo naprednijih sredina. Sanacija i legalizacija neophodni su procesi i posledica vremena koje je za nama ali je pravi izazov u takvim uslovima planiranje za ovaj vek: brzih promena, bez granica, sa novim tehnologijama i saznanjima, sa novim prioritetima, globalnim opredeljenjima i investicijama. Za sve zadatke i za naše dinamično vreme neohodni su iskustvo, veština, znanje, radoznalost, komunikacije i, kao kod Šambona, hrabrost da se brane smele ideje za bolji i lepši Beograd!