Референце

1912. године Београд је добио свој први проевропски План Вароши Београда. Урадио га је француски архитекта Албан Шамбон по узору на европске престонице, еклектички, у славу прошлости, класичних модела градова и градитељског наслеђа. Храбра решења у овом Плану инспирација су генерацијама урбаниста а на појединим, за Град значајним идејама се и данас ради, са истим мотивима али другачијом динамиком, техникама и рукописом.

Сличне идеје разрађује данас Урбанистички завод Београда: отварање Града према Сави, утврђивање градских оса, историјских, пешачких проспеката до Београдске тврђаве, очување осе центра Новог Београда, одржавање и промоцију природног језгра, уређење обала, обележавање значајних места и јачање идентитета града изградњом симбола Града.

У времену сталне транзиције и ишчекивању да постане равноправна европска престоница Завод за Београд ради на два паралелна колосека. Као једно од јавних предузећа прати градску управу у санацији неплански изграђених насеља, реконструкцији и изградњи капиталне инфраструктуре и саобраћајница, припреми нових локација за школе и обданишта, припреми изградње социјалних и непрофитних станова. Ради такође ревизију свих важећих планова и израду нових просторних и урбанистичких планова за ужу територију Града и седам рубних општина.

Са друге стране Завод се бави стратешким истраживањима: стратегијом просторног развоја укупне територије Града и појединих градских функција, специјалистичким студијама и специфичним урбанистичким плановима и пројектима. Век после Шамбона ради се према новим правилима и нови проевропски Генерални урбанистички план и за њим План генералне регулације читавог грађевинског подручја.

За овакве пројекте неопходно је да Завод стално одржава знања, упоређује искуства и сарађује са урбанистичким кућама других европских и светских градова, домаћим и страним стручним асоцијацијама и универзитетима.

Једно не може без другог: планови и пројекти раде се за период који је испред нас. Антиципација будућности не би била успешна без разумевања историјских процеса али и савремених знања у области планирања и управљања градовима, без познавања трендова у архитектури и урбанизму и провере идеја са колегама из сличних али и много напреднијих средина. Санација и легализација неопходни су процеси и последица времена које је за нама али је прави изазов у таквим условима планирање за овај век: брзих промена, без граница, са новим технологијама и сазнањима, са новим приоритетима, глобалним опредељењима и инвестицијама. За све задатке и за наше динамично време неоходни су искуство, вештина, знање, радозналост, комуникације и, као код Шамбона, храброст да се бране смеле идеје за бољи и лепши Београд!