Рани јавни увиди

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПДР ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕВОВОДА ЧИСТЕ ВОДЕ Ф1200 ДУЖ УЛИЦА НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА, ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ И ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

∅∅РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде ∅1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и...
Read More

Рани јавни увид поводом израде ПДР за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ДЕЛОВА ОПШТИНЕ РАКОВИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за гасификацију делова општине Раковица, Градска општина Раковица обавиће се у згради...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КЦС „ЧУКАРИЦА–НОВА“ СА ПОТИСНИМ ВОДОМ ДО ПРЕЛИВНЕ ГРАЂЕВИНЕ КОД „ГОСПОДАРСКЕ МЕХАНЕ“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И САВСКИ ВЕНАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица-нова“ са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ КНЕЗ МИХАИЛОВУ УЛИЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина Стари град обавиће се...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I-XIX) – I ФАЗА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд...
Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ И ОДЛАГАЊУ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРАЉА МИЛАНА, БЕОГРАДСКЕ, ЊЕГОШЕВЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Обавештење о прекиду и одлагању Раног јавног увида поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске,...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРЕМЧИЦА ЗА ДЕО БЛОКОВА 186 И 187, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Сремчица за део блокова 186 и 187, Градска...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 31 У НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације Блока 31 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд обавиће се у...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 39, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације Блока 39, Градска општина Нови Београд обавиће се у згради Градске управе...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ШИРОКИ ПУТ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације саобраћајнице Широки пут, Градска општина Земун обавиће се у згради Градске управе...
Read More

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за комплекс „Авала филма“, градска општина Чукарица

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за комплекс „Авала филма“, Градска општина Чукарица обавиће се у згради Градске...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТОПУТ“ У НОВОМ БЕОГРАДУ, ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ, ЗА БЛОКОВЕ 32 И 33

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Измена плана детаљне регулације привредне зоне „Аутопут“ у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блок...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТОПЛОВОДА РАДИ ПОВЕЗИВАЊА ДИСТРИБУТИВНИХ ТОПЛОВОДНИХ ПОДРУЧЈА ТО „ЦЕРАК“ И ТО „МИЉАКОВАЦ“, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу топловода ради повезивања дистрибутивних топловодних подручја ТО „Церак“ и ТО...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ П1, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу П1, Градска општина...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА 16. ОКТОБРА, МАТИЦЕ СРПСКЕ И ГРАНИЦЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА МИРИЈЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за подручје између улица 16. октобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за линијски парк - Београд, Градске општине Стари град и Палилула обавиће се...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА СА КОНТАКТНИМ ПОДРУЧЈЕМ, ОД КАНАЛА СЕБЕШ ДО САОБРАЋАЈНИЦЕ СЕВЕРНА ТАНГЕНТА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента,...
Read More

ОДЛАГАЊЕ РАНИХ ЈАВНИХ УВИДА, ЈАВНИХ УВИДА И ЈАВНИХ СЕДНИЦА ДО УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

До укидања ванредног стања одлажу се рани јавни увиди, јавни увиди и јавне седнице за планска документа који су заказани...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ П1, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу П1, Градска општина...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА 16. ОКТОБРА, МАТИЦЕ СРПСКЕ И ГРАНИЦЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА МИРИЈЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за подручје између улица 16. октобра, Матице српске и границе регулационог плана насеља...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЧАМЏИЈИНЕ, РАДНИЧКЕ, БРДОВИТЕ, ЛАЗАРА КУЈУНЏИЋА, СТАНКА ОПСЕНИЦЕ, ЉЕШКЕ, ВИНОДОЛСКЕ И ПЕТРА МЕЋАВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ЗАПАДНО ОД УЛИЦЕ БАХТИЈАРА ВАГАБЗАДЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за подручје западно од улице Бахтијара Вагабзаде, Градска општина Савски венац обавиће се...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ, СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ЗА I ФАЗУ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План генералне регулације шинских система у Београду, са елеметнтима детаљне разраде за I фазу прве линије...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАШКА ДИМИТРИЈЕВИЋА И БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГАЛАЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације дела блика између улица Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца, Градска општина Нови Београд...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ – ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације центра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, Градска општина Младеновац...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ „КРУНСКИ ВЕНАЦ“ – БЛОКОВИ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАЛЕНИЋЕВА, МИЛЕШЕВСКА, ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА, НОВОПАЗАРСКА И МАКСИМА ГОРКОГ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације анбијенталне целине „Крунски венац“ – блокови између улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У НАСЕЉУ ОВЧА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за комплекс социјалног становања у насељу Овча, Градска општина Палилула, обавиће се у...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА И ЗЕМУНСКЕ (“ИМТ“), ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ“), Грaдска општина Нови Београд обавиће...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАТАЈНИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН, ЗА ДЕО УЛИЦЕ НОВА 47

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измену и допуну плана детаљне регулације насеља Батајница, Грaдска општина Земун, за део улице Нова 47...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГОЛФ ТЕРЕНЕ И ОСТАЛЕ СПОРТСКЕ САДРЖАЈЕ У ЈУЖНОМ ДЕЛУ НАСЕЉА ПИНОСАВА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за голф терене и остале  спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, Грaдска...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС РАТЕЛ-А У ДОБАНОВЦИМА, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за комплекс РАТЕЛ-а у Добановцима, Грaдска општина Сурчин обавиће се у згради Градске...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЈАЈИНЦИ УЗ УЛИЦУ ЈАКОВА ГАЛУСА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса, Грaдске општине Раковица и Вождовац...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЈЕВРЕЈСКО ГРОБЉЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за Јеврејско гробље, Грaдска општина Палилула обавиће се у згради Градске управе Града...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИЛЕШЕВСКЕ, ТОМАША ЈЕЖА, ПОЖАРЕВАЧКЕ И РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

РАНИ ЈАВНИ УВИД у план детаљне регулације подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, Градска општина Врачар...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА СИНЂЕЛИЋЕВЕ, НИШКЕ И СРЕДАЧКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица Синђелићеве, Нишке и Средачке, Градскa општинa...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДА 35КV ОД ТС 35/10КV „ВИНЧА“ ДО ПОДРУЧЈА САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ „ВИНЧА“, ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за изградњу вода 35кV од ТС 35/10кV „Винча“ до подручја санитарне депоније „Винча“,...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БАНАТСКЕ, СОМБОРСКЕ И САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за део блока између улица Банатске, Сомборске и саобраћајнице Т6, Градска општина Земун,...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА АУТОБУСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У БЛОКУ 42 НА НОВОМ БЕОГРАДУ , ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОСТЕ НАЂА, СЕМЈУЕЛА БЕКЕТА, МИРОСЛАВА КРЛЕЖЕ И ПУПИНОВЕ У МИРИЈЕВУ , ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације блока између улица Косте Нађа, Семјуела Бекета, Мирослава Крлеже и Пупинове у Миријеву,...
Read More

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БАЊИЧКИ ВЕНАЦ, ГОЛЕШКЕ, РАЈКА МИТИЋА И ГЕНЕРАЛА ПАВЛА ЈУРИШИЋА ШТУРМА , ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића Штурма,...
Read More