Магазин ИНФО

2019-01-22 / МагазинИНФО

Магазин ИНФО 42

ИНФО 42 Година XV – број 42. феб 2018 – дец 2018. ISSN 1451-5393 Издаје: Урбанистички завод Београда, ЈУП За издавача: мр Весна Тахов, Директор Уредник: Марија Лалошевић Редакција: др...
Read More
2018-03-14 / МагазинИНФО

Магазин ИНФО 41

ТЕМА БРОЈА – ЈУБИЛЕЈ 70 година планирања у Урбанистичком заводу Београда Садржај: Нови брутализам зграде Урбанистичког завода Сећање на Милутина Главичког Милутин Главички: „Од плана ка планирању“ План туристичких зона...
Read More
2017-12-29 / МагазинИНФО

Магазин ИНФО 39/40

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЕОГРАДА (ЦЕЛИНЕ 1-19) Садржај Студија капацитета и типологије изградње на простору леве обале Саве Анализа варијантних решења тунелске везе Савске и Дунавске падине ПДР за изградњу фекалног...
Read More