Publikacije

Publikacije

Urbanizam Beograda

Urbanistički zavod Beograda ponovo publikuje „Urbanizam Beograda”. O tome zašto i kako ponovo „Urbanizam Beograda”, a ne više „INFO”, pročitajte u Uvodniku prvog (dvo)broja časopisa. Za izdavača: mr Vesna Tahov,...
Read More
Publikacije

BEOGRAD U MAPAMA I PLANOVIMA OD XVIII DO XXI VEKA

Kroz karte i planove moguće je pratiti kako su generacije naših prethodnika doživljavale i osmišljavale život oko ušća dveju reka. Radi potpunijeg razumevanja graditeljskih odluka neophodno je, da ponovimo, uvažiti...
Read More
Publikacije

Staro beogradsko sajmište kao staro jezgro Novog Beograda

Multimedijalni projekat povodom 60 godina Urbanističkog zavoda Beograda (1948-2008) Ovaj projekat je jedan u nizu od planiranih tokom jubilarne 2008. godine. U okviru Salona arhitekture 2008. Urbanistič­ki zavod Beograda i Društvo...
Read More
Publikacije

Bezbednija mesta

Sistem planiranja i prevencije kriminala Naslov orginala: -Safer Places –The Planning System and Crime Prevention- Office of the Deputy Prime Minister Eland House Bressenden Place London SW1E 5DU www.odpm.gov.uk  Home...
Read More
Publikacije

SIGURNIJI JAVNI PROSTOR

Studija o bezbednosti javnih gradskih prostora u Beogradu Cilj ovog projekta i istraživanja koji je njegov sastavni deo je skretanje pažnje stručne i šire javnosti na ovaj aspekt života u...
Read More