Propisi i izveštaji

Propisi koji regulišu rad institucije


Zakon o planiranju i izgradnji

Zakon o javnim preduzećima

Statut Urbanističkog zavoda Beograda

Osnivački akt Urbanističkog zavoda Beograda

Cenovnik usluga Urbanističkog zavoda Beograda

Pravilnik o bližem uređivanju načina i procedure planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci

Uputstvo za sprovođenje nabavki na koje se ne odnosi zakon o javnim nabavkama

Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
Odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem

Postupak po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja
Odluka o imenovanju lica za postupanje po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja


 Izveštaji


2021. godina

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu – I kvartal

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine – I kvartal

Program poslovanja za 2021. godinu

2020. godina

Finansijski izveštaji za statističke potrebe za 2020. godinu

Finansijski izveštaji za statističke potrebe za 2020. godinu – zaključak

Rebalans programa poslovanja za 2020. godinu

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine – IV kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu – IV kvartal

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine – III kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu – III kvartal

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine – II kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu – II kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu – I kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu – I kvartal

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine – I kvartal

Program poslovanja za 2020. godinu

2019. godina

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu – IV kvartal

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine – IV kvartal; Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu – IV kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu – III kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu – III kvartal

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine – III kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu – II kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu – II kvartal

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine – II kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu – I kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu – I kvartal

Program poslovanja za 2019. godinu

2018. godina

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2018. godinu – IV kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2018. godinu – IV kvartal

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period pd 01.01.2018. do 30.09.2018. godine – II kvartal, i Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2018. godinu – III kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2018. godinu – III kvartal

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period pd 01.01.2018. do 30.06.2018. godine – II kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2018. godinu – II kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2018. godinu – II kvartal

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period pd 01.01.2018. do 31.03.2018. godine – I kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2018. godinu – I kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2018. godinu – I kvartal

Program poslovanja za 2018. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2017

Potvrda o javnom objavljivanju finansijskog izveštaja za 2017

Odluka Nadzornog odbora o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2017

2017. godina

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – IV kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – IV kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – III kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – III kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – II kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – II kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – I kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – I kvartal

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017.-2021.

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017.-2026.

Program poslovanja za 2017. godinu

Odluka Nadzornog odbora o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2016. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2016. godinu

 2016. godina

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za četvrti kvartal 2016.

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za četvrti kvartal 2016.

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za treći kvartal 2016.

Odluka o usvajanju rebalansa programa poslovanja za 2016

Rebalans programa poslovanja za 2016

Rešenje o saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2016

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za drugi kvartal 2016.

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za prvi kvartal 2016.

Program poslovanja za 2016. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu

Odluka Nadzornog odbora o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu

2015. godina

Program poslovanja za 2015. godinu

Rebalans II programa poslovanja za 2015. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2015

Zaključak izveštaj o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2015