Прописи и извештаји

Прописи који регулишу рад институције


Закон о планирању и изградњи

Закон о јавним предузећима

Статут Урбанистичког завода Београда

Оснивачки акт Урбанистичког завода Београда

Ценовник услуга Урбанистичког завода Београда

Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци

Упутство за спровођење набавки на које се не односи закон о јавним набавкама

Поступак унутрашњег узбуњивања
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Одлука о именовању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Поступак по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја
Одлука о именовању лица за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја


 Извештаји


2021. година

Програм пословања за 2021. годину

2020. година

Финансијски извештаји за статистичке потребе за 2020. годину

Финансијски извештаји за статистичке потребе за 2020. годину – закључак

Ребаланс програма пословања за 2020. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – I квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године – I квартал

Програм пословања за 2020. годину

2019. година

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период oд 01.01.2019. до 31.12.2019. године – IV квартал; Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – IV квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период oд 01.01.2019. до 30.09.2019. године – III квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период oд 01.01.2019. до 30.06.2019. године – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – I квартал

Програм пословања за 2019. годину

2018. година

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период пд 01.01.2018. до 30.09.2018. године – II квартал, и Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период пд 01.01.2018. до 30.06.2018. године – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период пд 01.01.2018. до 31.03.2018. године – I квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – I квартал

Програм пословања за 2018. годину

Извештај независног ревизора за 2017

Потврда о јавном објављивању финансијског извештаја за 2017

Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја независног ревизора за 2017

2017. година

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – IV квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – III квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – I квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – I квартал

Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2026.

Програм пословања за 2017. годину

Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја независног ревизора за 2016. годину

Извештај независног ревизора за 2016. годину

 2016. година

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за четврти квартал 2016.

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за четврти квартал 2016.

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за трећи квартал 2016.

Одлука о усвајању ребаланса програма пословања за 2016

Ребаланс програма пословања за 2016

Решење о сагласности на ребаланс програма пословања за 2016

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за други квартал 2016.

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за први квартал 2016.

Програм пословања за 2016. годину

Извештај независног ревизора за 2015. годину

Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја независног ревизора за 2015. годину

2015. година

Програм пословања за 2015. годину

Ребаланс II програма пословања за 2015. годину

Извештај о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2015

Закључак извештај о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2015