Планови у изради

28

јун 21

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНЕ...
Read More

14

јун 21

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПДР ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње...
Read More

31

мај 21

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БАЊИЧКИ ВЕНАЦ, ГОЛЕШКЕ, РАЈКА МИТИЋА И ГЕНЕРАЛА ПАВЛА ЈУРИШИЋА ШТУРМА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића Штурма,...
Read More

17

мај 21

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за линијски парк - Београд, Градске општине Стари град и Палилула, обавиће се...
Read More

11

мај 21

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I-XIX) – (I ФАЗА – 1. ЕТАПА)

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације грађевиског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине...
Read More

11

мај 21

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИЛЕШЕВСКЕ, ТОМАША ЈЕЖА, ПОЖАРЕВАЧКЕ И РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, Градска општина Врачар,...
Read More

11

мај 21

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЈАБЛАНИЧКЕ, ВИНОГРАДСКОГ ВЕНЦА И КОМПЛЕКСА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације комплекса зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, Градска општина...
Read More

26

апр 21

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВИШЊИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације насеља Вишњица, Градска општина Палилула, обавиће се у згради Градске управе Града Београда,...
Read More

26

апр 21

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УНУТРАШЊЕГ МАГИСТРАЛНОГ ПОЛУПРСТЕНА (УМП), УЛИЦЕ ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА, ЗВЕЗДАРСКЕ ШУМЕ И УЛИЦЕ ЉУБИЦЕ ЛУКОВИЋ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и...
Read More

13

апр 21

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕВОВОДА ЧИСТЕ ВОДЕ Ф1200 ДУЖ УЛИЦА НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА, ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ И ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

∅∅РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде ∅1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и...
Read More

29

мар 21

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЧАМЏИЈИНЕ, РАДНИЧКЕ, БРДОВИТЕ, ЛАЗАРА КУЈУНЏИЋА, СТАНКА ОПСЕНИЦЕ, ЉЕШКЕ, ВИНОДОЛСКЕ И ПЕТРА МЕЋАВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске...
Read More

17

мар 21

ОДЛАГАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦТРОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТОПУТ“ И АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Имајући у виду заинтересованост јавности за планско решење и тренутну епидемиолошку ситуацију, одлаже се одржавање јавне седнице по обављеном јавном...
Read More

15

мар 21

Рани јавни увид поводом израде ПДР за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска...
Read More

11

мар 21

ОДЛАГАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦТРОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МОКРОЛУШКЕ, МИШКА ЈОВАНОВИЋА, КРАЉЕВАЧКЕ И ЗАПЛЕЊСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Имајући у виду заинтересованост јавности за планско решење и тренутну епидемиолошку ситуацију, одлаже се одржавање јавне седнице по обављеном јавном...
Read More

22

феб 21

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ДЕЛОВА ОПШТИНЕ РАКОВИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за гасификацију делова општине Раковица, Градска општина Раковица обавиће се у згради...
Read More

17

феб 21

ИЗМЕНА ТЕРМИНА ЈАВНE СЕДНИЦЕ У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 20, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда у вези са Нацртом плана детаљне регулације за део Блока 20, Градска...
Read More

8

феб 21

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КЦС „ЧУКАРИЦА–НОВА“ СА ПОТИСНИМ ВОДОМ ДО ПРЕЛИВНЕ ГРАЂЕВИНЕ КОД „ГОСПОДАРСКЕ МЕХАНЕ“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И САВСКИ ВЕНАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица-нова“ са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске...
Read More

29

јан 21

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ КНЕЗ МИХАИЛОВУ УЛИЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина Стари град обавиће се...
Read More

15

дец 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МОКРОЛУШКЕ, МИШКА ЈОВАНОВИЋА, КРАЉЕВАЧКЕ И ЗАПЛАЊСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, Градска општина Вождовац,...
Read More

15

дец 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 20, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за део Блока 20, Градска општина Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени...
Read More

15

дец 20

ПРОЦЕДУРА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ УВИДА И ЈАВНИХ СЕДНИЦА ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

Комисија за планове Скупштине града Београда ће одржавати јавне седнице у току трајања пандемије у свему у складу са мерама...
Read More

15

дец 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I-XIX) – I ФАЗА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд...
Read More

4

дец 20

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ у вези са Нацртом измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за део...
Read More

23

нов 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ – ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације центра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, Градска општина Младеновац,...
Read More

3

нов 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БРАЋЕ КРСМАНОВИЋ, ТРЕВНИЧКЕ И КАРАЂОРЂЕВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за блок између улица Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђеве, Градска општина Савски венац,...
Read More

3

нов 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ КУМОДРАШКОГ ПОТОКА И НАСЕЉА „ПАДИНА“, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја између Кумодрашког потока и насеља „Падина“, Градска општина Вождовац, обавиће се у...
Read More

26

окт 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА МАКИШКОГ ПОЉА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације дела Макишког поља, Градска општина Чукарица, обавиће се у згради Градске управе Града...
Read More

20

окт 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ЗАПАДНО ОД УЛИЦЕ БАХТИЈАРА ВАГАБЗАДЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВОЖДОВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за подручје западно од Улице Бахтијара Вагабзаде, Градске општине Савски венац и Вождовац,...
Read More

5

окт 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС РАТЕЛ-А У ДОБАНОВЦИМА, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за коплекс РАТЕЛ-а у Добановцима, Градска општина Сурчин обавиће се у згради Градске...
Read More

28

сеп 20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ И ОДЛАГАЊУ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРАЉА МИЛАНА, БЕОГРАДСКЕ, ЊЕГОШЕВЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Обавештење о прекиду и одлагању Раног јавног увида поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске,...
Read More

28

сеп 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА „РАДИОФАР“, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације насеља „Радиофар“, Градска општина Сурчин обавиће се у згради Градске управе Града Београда,...
Read More

28

сеп 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ СЛАНЦИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за насеље Сланци, Градска општина Палилула обавиће се у згради Градске управе Града...
Read More

21

сеп 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРЕМЧИЦА ЗА ДЕО БЛОКОВА 186 И 187, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Сремчица за део блокова 186 и 187, Градска...
Read More

21

сеп 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА АУТОБУСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У БЛОКУ 42 НА НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације коплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 на Новом...
Read More

21

сеп 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У НАСЕЉУ ОВЧА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за коплекс социјалног становања у насељу Овча, Градска општина Палилула обавиће се у...
Read More

2

сеп 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 31 У НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације Блока 31 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд обавиће се у...
Read More

2

сеп 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО СЕЛО, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за насеље Велико село, Градска општина Палилула обавиће се у згради Градске управе...
Read More

2

сеп 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ФАБРИКЕ КАРТОНА „УМКА“, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације фабрике картона „Умка“, Градска општина Чукарица обавиће се у згради Градске управе Града...
Read More

2

сеп 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АДМИРАЛА ГЕПРАТА, КНЕЗА МИЛОША, БАЛКАНСКЕ И НЕМАЊИНЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за део блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша, Балканске и Немањине, Градска...
Read More

17

авг 20

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВО НАСЕЉЕ ОВЧА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Јавна седница комисије за планове Скупштине града Београда у вези са наведеним Нацртом плана детаљне регулације одржаће се у згради...
Read More

13

јул 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 39, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације Блока 39, Градска општина Нови Београд обавиће се у згради Градске управе...
Read More

13

јул 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ШИРОКИ ПУТ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације саобраћајнице Широки пут, Градска општина Земун обавиће се у згради Градске управе...
Read More

6

јул 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ И WELLNES И SPA ЦЕНТРА НА ПОДРУЧЈУ КО КОРАЋИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације постројења за експлоатацију пијаће воде и wellnes и spa центра на подручју КО...
Read More

2

јул 20

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за комплекс „Авала филма“, градска општина Чукарица

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за комплекс „Авала филма“, Градска општина Чукарица обавиће се у згради Градске...
Read More

2

јул 20

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана детаљне регулације насеља Батајница, градска општина Земун, за део улице нова 47

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Батајница, за део улице Нова 47 обавиће се у...
Read More

2

јул 20

Измена термина и локације за одржавање јавних седница

1. Нацртом плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара; 2. Нацртом плана детаљне регулације блока између...
Read More

11

јун 20

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ ТИРШОВА 2 У ОКВИРУ ГРАЂЕВИНСКОГ КОМПЛЕКСА ГК И ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ С ЗА САОБРАЋАЈНИ ПРИСТУП КОМПЛЕКСУ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНА презентација Урбанистичког пројекта за изградњу Универзитетске дечје клинике Тиршова 2 у оквиру грађевинског комплекса ГК и грађевинске парцеле С...
Read More

25

мај 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТОПУТ“ У НОВОМ БЕОГРАДУ, ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ, ЗА БЛОКОВЕ 32 И 33

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Измена плана детаљне регулације привредне зоне „Аутопут“ у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блок...
Read More

25

мај 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТОПЛОВОДА РАДИ ПОВЕЗИВАЊА ДИСТРИБУТИВНИХ ТОПЛОВОДНИХ ПОДРУЧЈА ТО „ЦЕРАК“ И ТО „МИЉАКОВАЦ“, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу топловода ради повезивања дистрибутивних топловодних подручја ТО „Церак“ и ТО...
Read More

25

мај 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УГРИНОВАЧКЕ, БАЧКЕ УЛИЦЕ И НОВОСАДСКОГ ПУТА (Т6), ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), Градска општина Земун...
Read More

18

мај 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА СИНЂЕЛИЋЕВЕ, НИШКЕ И СРЕДАЧКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица: Синђелићеве, Нишке и Средачке, Градска општина...
Read More

15

мај 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ П1, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу П1, Градска општина...
Read More

14

мај 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА 16. ОКТОБРА, МАТИЦЕ СРПСКЕ И ГРАНИЦЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА МИРИЈЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за подручје између улица 16. октобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља...
Read More

14

мај 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за линијски парк - Београд, Градске општине Стари град и Палилула обавиће се...
Read More

14

мај 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА СА КОНТАКТНИМ ПОДРУЧЈЕМ, ОД КАНАЛА СЕБЕШ ДО САОБРАЋАЈНИЦЕ СЕВЕРНА ТАНГЕНТА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента,...
Read More

11

мај 20

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА -ОБАВЕШТЕЊЕ-

Након доношења Одлуке о укидању ванредног стања од стране Скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“, број 65/20), стекли су се...
Read More

24

мар 20

ОДЛАГАЊЕ РАНИХ ЈАВНИХ УВИДА, ЈАВНИХ УВИДА И ЈАВНИХ СЕДНИЦА ДО УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

До укидања ванредног стања одлажу се рани јавни увиди, јавни увиди и јавне седнице за планска документа који су заказани...
Read More

24

мар 20

ОДЛАГАЊЕ РАНИХ ЈАВНИХ УВИДА, ЈАВНИХ УВИДА И ЈАВНИХ СЕДНИЦА ДО УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

До укидања ванредног стања одлажу се рани јавни увиди, јавни увиди и јавне седнице за планска документа који су заказани...
Read More

24

мар 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ П1, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за грађевинску парцелу П1, Градска општина...
Read More

23

мар 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА 16. ОКТОБРА, МАТИЦЕ СРПСКЕ И ГРАНИЦЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА МИРИЈЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за подручје између улица 16. октобра, Матице српске и границе регулационог плана насеља...
Read More

20

мар 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА: СИНЂЕЛИЋЕВЕ, НИШКЕ И СРЕДАЧКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица: Синђелићеве, Нишке и Средачке, Градска општина...
Read More

2

мар 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРАЉА МИЛАНА, РЕСАВСКЕ, НЕМАЊИНЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације подручја између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића,...
Read More

21

феб 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЧАМЏИЈИНЕ, РАДНИЧКЕ, БРДОВИТЕ, ЛАЗАРА КУЈУНЏИЋА, СТАНКА ОПСЕНИЦЕ, ЉЕШКЕ, ВИНОДОЛСКЕ И ПЕТРА МЕЋАВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске...
Read More

12

феб 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ЗАПАДНО ОД УЛИЦЕ БАХТИЈАРА ВАГАБЗАДЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за подручје западно од улице Бахтијара Вагабзаде, Градска општина Савски венац обавиће се...
Read More

6

феб 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ, СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ЗА I ФАЗУ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План генералне регулације шинских система у Београду, са елеметнтима детаљне разраде за I фазу прве линије...
Read More

6

феб 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАШКА ДИМИТРИЈЕВИЋА И БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГАЛАЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације дела блика између улица Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца, Градска општина Нови Београд...
Read More

6

феб 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ – ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације центра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, Градска општина Младеновац...
Read More

20

јан 20

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ „КРУНСКИ ВЕНАЦ“ – БЛОКОВИ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАЛЕНИЋЕВА, МИЛЕШЕВСКА, ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА, НОВОПАЗАРСКА И МАКСИМА ГОРКОГ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације анбијенталне целине „Крунски венац“ – блокови између улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска...
Read More

20

јан 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, Градске општине Вождовац и Звездара обавиће се у згради Градске...
Read More

14

јан 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВО НАСЕЉЕ ОВЧА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за ново насеље Овча, Градска општина Палилула обавиће се у згради Градске управе...
Read More

9

јан 20

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД“, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за комплекс аеродрома „Никола Тесла Београд“, Градска општина Сурчин обавиће се у згради...
Read More

9

дец 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА РОСПИ ЋУПРИЈА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације насеља Роспи ћуприја, Градска општина Палилула са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних...
Read More

25

нов 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ ОВЧАНСКИ ПУТ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја уз Овчански пут, Градска општина Палилула са Извештајем о стратешкој процени утицаја...
Read More

4

нов 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА СЕВЕРНО ОД ПРВОМАЈСЛЕ УЛИЦЕ, У ДЕЛУ ОД БАЧКЕ ДО НОВОГРАДСКЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације дела подручја северно од Првомајсле улице, у делу од Бачке до Новоградске улице,...
Read More

15

окт 19

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У НАСЕЉУ ОВЧА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за комплекс социјалног становања у насељу Овча, Градска општина Палилула, обавиће се у...
Read More

8

окт 19

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА И ЗЕМУНСКЕ (“ИМТ“), ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ“), Грaдска општина Нови Београд обавиће...
Read More

16

сеп 19

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАТАЈНИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН, ЗА ДЕО УЛИЦЕ НОВА 47

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измену и допуну плана детаљне регулације насеља Батајница, Грaдска општина Земун, за део улице Нова 47...
Read More

16

сеп 19

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГОЛФ ТЕРЕНЕ И ОСТАЛЕ СПОРТСКЕ САДРЖАЈЕ У ЈУЖНОМ ДЕЛУ НАСЕЉА ПИНОСАВА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за голф терене и остале  спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, Грaдска...
Read More

16

сеп 19

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС РАТЕЛ-А У ДОБАНОВЦИМА, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за комплекс РАТЕЛ-а у Добановцима, Грaдска општина Сурчин обавиће се у згради Градске...
Read More

16

сеп 19

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЈАЈИНЦИ УЗ УЛИЦУ ЈАКОВА ГАЛУСА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса, Грaдске општине Раковица и Вождовац...
Read More

16

сеп 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА И ЧИНГРИЈИНЕ, У ДЕЛУ ОД БАТУТОВЕ УЛИЦЕ ДО КОМПЛЕКСА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАРИЈЕ БУРСАЋ“, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја уз улице Димитрија Туцовића и Чингријине, у делу од Батутове до комплекса...
Read More

16

сеп 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА УЗ ГРОБЉЕ ЛЕШЋЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА И ЗВЕЗДАРА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације стамбеног насеља уз гробље Лешће, Градске општине Палилула и Звездара, обавиће се у...
Read More

16

сеп 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКИ КОМПЛЕКС НА ЗВЕЗДАРИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за спортски комплекс на Звездари, Градска општина Звездара, обавиће се у згради Градске...
Read More

16

сеп 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ УГРИНОВАЧКУ УЛИЦУ, У ДЕЛУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА БОСАНСКЕ И НОВОГРАДСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, Градска општина...
Read More

15

јул 19

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЈЕВРЕЈСКО ГРОБЉЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за Јеврејско гробље, Грaдска општина Палилула обавиће се у згради Градске управе Града...
Read More

15

јул 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СИМЕ ШОЛАЈЕ, ВОЈВОДЕ МИЦКА КРСТИЋА И МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН НА КАРАБУРМИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маријане Грегоран, Градска...
Read More

10

јун 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВА 110 КV РАДИ ПРИКЉУЧЕЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ВИНЧИ НА МРЕЖУ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, ЗВЕЗДАРА И ГРОЦКА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу водова 110 кV ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи...
Read More

10

јун 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВА 35 КV ОД ТС 35/10 КV “ВИНЧА“ ДО ПОДРУЧЈА САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ ВИНЧА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА И ГРОЦКА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу водова 35 кV од ТС 35/10 кV “Винча“ до подручја санитарне...
Read More

7

јун 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ СА ПЛАНИРАНИМ РЕГУЛАЦИЈАМА И АКУМУЛАЦИЈАМА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ (I ФАЗА)

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, Градске општине Савски венац, Раковица и...
Read More

17

мај 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ У ЗЕМУНУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације Првомајске улице у Земуну, Градска општина Земун са извештајем о Стратешкој процени утицаја...
Read More

23

апр 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УНУТРАШЊЕГ МАГИСТРАЛНОГ ПОЛУПРСТЕНА (УМП-А) И УЛИЦА ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА, ПАНЧИНЕ И СВЕТОГ НИКОЛЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) и улица Вељка Дугошевића, Панчине и...
Read More

29

мар 19

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИЛЕШЕВСКЕ, ТОМАША ЈЕЖА, ПОЖАРЕВАЧКЕ И РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

РАНИ ЈАВНИ УВИД у план детаљне регулације подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, Градска општина Врачар...
Read More

27

мар 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА АУТОБУСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У БЛОКУ 42 НА НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом...
Read More

22

мар 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ ВИНОГРАДСКУ УЛИЦУ, СА САОБРАЋАЈНОМ ВЕЗОМ ДО АУТОПУТСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И СУРЧИН – II ФАЗА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, Градске општине Нови...
Read More

4

мар 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЗ ВИНОГРАДСКУ УЛИЦУ, СА САОБРАЋАЈНОМ ВЕЗОМ ДО АУТОПУТСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И СУРЧИН – I ФАЗА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, Градске општине Нови...
Read More

4

мар 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ТАДЕУША КОШЋУШКА, ЦАРА ЛАЗАРА, РИГЕ ОД ФЕРЕ И СТРАХИЊИЋА БАНА, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за блок између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Лазара, Риге од Фере и Страхињића...
Read More

4

мар 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС БИП-А, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за комплекс БИП-а, Градска општина Савски венац обавиће се у згради Градске управе...
Read More

11

феб 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА БЛОКА 9Б (РЕТЕНЗИЈА), ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И НОВИ БЕОГРАД

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације ширег подручја Блока 9б (Ретензија), Градске општине Земун и Нови Београд обавиће се...
Read More

30

јан 19

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА СИНЂЕЛИЋЕВЕ, НИШКЕ И СРЕДАЧКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица Синђелићеве, Нишке и Средачке, Градскa општинa...
Read More

23

јан 19

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „БЕЖАНИЈСКА КОСА“, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, Градска општина Земун обавиће се у...
Read More

10

јан 19

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДА 35КV ОД ТС 35/10КV „ВИНЧА“ ДО ПОДРУЧЈА САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ „ВИНЧА“, ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за изградњу вода 35кV од ТС 35/10кV „Винча“ до подручја санитарне депоније „Винча“,...
Read More

17

дец 18

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВА 110kV РАДИ ПРИКЉУЧЕЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ВИНЧИ НА МРЕЖУ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, ЗВЕЗДАРА И ГРОЦКА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за изградњу водова 110kV ради пркључења постројења за управљање отпадом у Винчи на...
Read More

13

дец 18

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БАНАТСКЕ, СОМБОРСКЕ И САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за део блока између улица Банатске, Сомборске и саобраћајнице Т6, Градска општина Земун,...
Read More

5

дец 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ КАНАЛА „БОРЧАНСКИ ПРЕТОК“ И УЛИЦА: ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И ХОПОВСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за подручје између канала „Борчански преток“ и улица: Зрењанински пут, Братства и јединтва...
Read More

5

дец 18

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ВОЈНОГ КОМПЛЕКСА У ПРИХВАТНИ ЦЕНТАР ЗА ТРАЖИОЦЕ АЗИЛА У ОБРЕНОВЦУ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за реконструкцију, адаптацију и промену намене постојећег војног комплекса у прихватни центар за тражиоце азила у...
Read More

28

нов 18

НАСТАВАК ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЦЕНТРА БАНОВОГ БРДА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

Наставак јавне седнице комисије за планове Скупштине града Београда у вези са Нацртом плана детаљне регулације подручја центра Бановог брда,...
Read More

22

нов 18

НАСТАВАК ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЦЕНТРА БАНОВОГ БРДА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

Наставак јавне седнице комисије за планове Скупштине града Београда у вези са Нацртом плана детаљне регулације подручја центра Бановог брда,...
Read More

22

нов 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ У ВИНЧИ ДО ТОПЛАНА „КОЊАРНИК“ И „МИРИЈЕВО“ , ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА И ЗВЕЗДАРА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу топловодне мреже од санитарне депоније у Винчи до топлана „Коњарник“ и...
Read More

22

нов 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ППОВ „ВЕЛИКО СЕЛО“ – I ФАЗА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Велико село“ I фаза, Градска...
Read More

22

нов 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ СПОРТСКО – КУЛТУРНОГ САДРЖАЈА НА ПОДРУЧЈУ „ПАРКА ПРИЈАТЕЉСТВА“ – УШЋЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације мултифункционалног спортско – културног садржаја на подручју „Парка пријатељства“ - Ушће, Градске општине...
Read More

13

нов 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА, РЕСАВСКЕ, НЕМАЊИНЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за подручје између улица Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, градска општина...
Read More

22

окт 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЖАРКОВО, ИЗМЕЂУ УЛИЦА ИЛИЈЕ ЂУРИЧИЋА, ЗОРИНЕ, РАЈКА РУЖИЋА, ПРОВАЛИЈСКЕ, БРАНКА ЦВЕТКОВИЋА И ВОДОВОДСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за део насеља Жарково, између улица Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка...
Read More

12

окт 18

ПРОДУЖЕТАК ЈАВНОГ УВИДА У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЦЕНТРА БАНОВОГ БРДА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

ПРОДУЖЕТАК ЈАВНОГ УВИДА у Нацрт плана детаљне регулације подручја центра Бановог брда, Градска општина Чукарица обавиће се у згради Градске...
Read More

12

окт 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СТЕВАНА БРАКУСА, ВАЉЕВСКЕ И ТОШЕ ЈОВАНОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја између улица Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, Градска општина Чукарица обавиће...
Read More

12

окт 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ВОДОВА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У БЕОГРАДУ II ФАЗА I ЕТАПА, ЦЕЛИНА ТОПЛАНА ТО БОРЧА 3, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I...
Read More

20

сеп 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЦЕНТРА БАНОВОГ БРДА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја центра Бановог брда, Градска општина Чукарица обавиће се у згради Градске управе...
Read More

20

сеп 18

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА АУТОБУСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У БЛОКУ 42 НА НОВОМ БЕОГРАДУ , ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом...
Read More

7

сеп 18

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОСТЕ НАЂА, СЕМЈУЕЛА БЕКЕТА, МИРОСЛАВА КРЛЕЖЕ И ПУПИНОВЕ У МИРИЈЕВУ , ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације блока између улица Косте Нађа, Семјуела Бекета, Мирослава Крлеже и Пупинове у Миријеву,...
Read More

7

сеп 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ АУТО-ПУТА БЕОГРАД – НОВИ САД (М22), САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6, УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА И НАСЕЉА НОВА ГАЛЕНИКА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја између ауто-пута Београд – Нови Сад (М22), саобраћајнице Т6, Улице Цара Душана...
Read More

7

сеп 18

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БАЊИЧКИ ВЕНАЦ, ГОЛЕШКЕ, РАЈКА МИТИЋА И ГЕНЕРАЛА ПАВЛА ЈУРИШИЋА ШТУРМА , ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића Штурма,...
Read More

7

сеп 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕОГРАДА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана генералне регулације система зелених површина Београда обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27....
Read More