O nama

Urbanistički zavod Beograda je javno urbanističko preduzeće osnovano od strane Skupštine grada Beograda za potrebe izrade planskih dokumenata od interesa za izgradnju i uređenje Beograda. Sarađuje sa institucijama nadležnim za urbanizam i planiranje u drugim evropskim gradovima, predstavnicima investicionih grupa i fondova ispred vlada drugih zemalja i različitim predstavnicima neprofitnog sektora na projektima u regionu. Organizuje i učestvuje na stručnim javnim tribinama, radionicama, seminarima, forumima uključujući i javne prezentacije i javni uvid. Profesionalnost kadrova, praćenje savremenih svetskih trendova i iskustava, vizionarstvo mladih i iskustvo starijih generacija čine da je Urbanistički zavod Beograda najznačajnija planerska institucija u gradu. Mi volimo naš posao i želimo da Beograd bude savremen, kreativan, racionalan i za život, rad i boravak, prijatan evropski grad. Hoćemo zato da se u Beogradu planira, projektuje i gradi, da bude konkurentan i održiv i da oni koji žele da rade, u njemu mogu naći posao i budućnost.