О нама

Урбанистички завод Београда је јавно урбанистичко предузеће основано од стране Скупштине града Београда за потребе израде планских докумената од интереса за изградњу и уређење Београда. Сарађује са институцијама надлежним за урбанизам и планирање у другим европским градовима, представницима инвестиционих група и фондова испред влада других земаља и различитим представницима непрофитног сектора на пројектима у региону. Организује и учествује на стручним јавним трибинама, радионицама, семинарима, форумима укључујући и јавне презентације и јавни увид. Професионалност кадрова, праћење савремених светских трендова и искустава, визионарство младих и искуство старијих генерација чине да је Урбанистички завод Београда најзначајнија планерска институција у граду. Ми волимо наш посао и желимо да Београд буде савремен, креативан, рационалан и за живот, рад и боравак, пријатан европски град. Хоћемо зато да се у Београду планира, пројектује и гради, да буде конкурентан и одржив и да они који желе да раде, у њему могу наћи посао и будућност.