Urbanizam Beograda 1/2

Urbanistički zavod Beograda ponovo publikuje „Urbanizam Beograda”.

Teme prvog (dvo)broja su Plan generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda i Analiza razvoja šinskih sistema u Beogradu. Pored nešto opširnije obrađenih tema broja dali smo prikaz nekih od usvojenih planova, pohvalili se nagradama koje smo za naš profesionalni rad dobili, ukratko prikazali saradnju sa akademskim institucijama, ostavili utiske sa urbanističkih putovanja i za kraj dali rezime i pregled usvojenih planskih dokumenata i strateških procena.

O tome zašto i kako ponovo „Urbanizam Beograda”, a ne više „INFO”, pročitajte u Uvodniku časopisa.

Za izdavača: mr Vesna Tahov, Direktor

Urednik: dr Marija Lalošević

Redakcija: Gordana Lučić, Zorica Kosović, Jadranka Živković, Vladimir Vujičić, Vesna Teofilović, Igor Teofilović, Andrea Đorđević, Ana Vučić

Vizuelni identitet, tehničko uređenje i priprema za štampu: Andrea Đorđević

Preuzmite Urbanizam Beograda 1/2