Урбанизам Београда

Урбанистички завод Београда поново публикује „Урбанизам Београда”.

О томе зашто и како поново „Урбанизам Београда”, а не више „ИНФО”, прочитајте у Уводнику првог (дво)броја часописа.

За издавача: мр Весна Тахов, Директор

Уредник: др Марија Лалошевић

Редакција: Гордана Лучић, Зорица Косовић, Јадранка Живковић, Владимир Вујичић, Весна Теофиловић, Игор Теофиловић, Андреа Ђорђевић, Ана Вучић

Визуелни идентитет, техничко уређење и припрема за штампу: Андреа Ђорђевић

Преузмите Урбанизам Београда