Урбанизам Београда 1/2

Урбанистички завод Београда поново публикује „Урбанизам Београда”.

Теме првог (дво)броја су План генералне регулације система зелених површина Београда и Анализа развоја шинских система у Београду. Поред нешто опширније обрађених тема броја дали смо приказ неких од усвојених планова, похвалили се наградама које смо за наш професионални рад добили, укратко приказали сарадњу са академским институцијама, оставили утиске са урбанистичких путовања и за крај дали резиме и преглед усвојених планских докумената и стратешких процена.

О томе зашто и како поново „Урбанизам Београда”, а не више „ИНФО”, прочитајте у Уводнику часописа.

За издавача: мр Весна Тахов, Директор

Уредник: др Марија Лалошевић

Редакција: Гордана Лучић, Зорица Косовић, Јадранка Живковић, Владимир Вујичић, Весна Теофиловић, Игор Теофиловић, Андреа Ђорђевић, Ана Вучић

Визуелни идентитет, техничко уређење и припрема за штампу: Андреа Ђорђевић

Преузмите Урбанизам Београда 1/2