ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ у вези са Нацртом измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђеве, Великих степеница и Косанчићевог венца, Градска општина Стари град, одржаће се 17. децембра 2020. године, са почетком у 13 часова у просторијама Градске општине Стари град, Београд, Македонска бр. 42.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778072-termin-odrzavanja-javne-sednice-u-vezi-sa-nacrtom-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-prostorne-celine-kosancicev-venac-za-deo-bloka-izmedju-ulica-karadjordjeve-velikih-stepenica-i-kosancicevog-venca-stari-grad/