ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТОПУТ“ И АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину, одржаће се 29. јуна 2021. године, са почетком у 13 часова у просторијама Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр.1 (сала на XX спрату).

Обавештење о термину одржавању јавне седнице Комисије за планове Скупштине града Београда, у вези са нацртом плана детаљне регулације, ГО Нови Београд | Град Београд (beograd.rs)