Старо београдско сајмиште као старо језгро Новог Београда

Мултимедијални пројекат
поводом 60 година Урбанистичког завода Београда (1948-2008)

Овај пројекат је један у низу од планираних током јубиларне 2008. године.

У оквиру Салона архитектуре 2008. Урбанистич­ки завод Београда и Друштво урбаниста Београда (ДУБ) су приредили тематску изложбу о Ста­ром београдском сајмишту. Изложба је концептуални наставак рада на изложби која је реализована и постављена, прошле, 2007. године у оквиру манифестације “Дани европске баштине” у главном холу Урбанистичкког завода Београда и репрезентовала је културну баштину Београда. Због саме теме, изложба је имала запажен успех, па је ово наставак промовисања идеје о важности и значају теме, као и упознавања шире јавности о историјату и могућностима које ова локација пружа.

Програмом, који се одвијао током трајања изложбе, осим радионица конципиран је и разговор о могућностима развоја зоне Старог бео- градског сајмишта. Модератор разговора је била проф.др Ружица Богдановић, а у разговору су учествовали стручњаци различитх профила, који долазе из различитих институција. Представљен је концепт изложбе, као и реализација радионица током њеног трајања.

Са циљем промовисања идеје међу младима, студенти различитих факултета укључени су у реализацију, то је учињено Програмом радионица у оквиру изложбе, а њихов рад и допринос презентиран је, како на изложби, тако ће и презентација током одвијања радионица бити забележена у публикацији која је припремљена и излази из штампе након затварања изложбе. О значају едукације није потребно посебно говорити, нарочито у време када методолошки приступ концепту одрживог развоја као кључан и важан став препознаје едукацију како актера у процесу рада на доношењу одлука, тако и шире јавности, односно корисника.

Одржане су радионица студената архитектуре, са визијом могућег на овом простору, радионица фотографије, записи са терена која нам пре­дочава стање локације, радионица сценографије, која је представила омаж представи изводеној у атељеу сликара Миће Поповицћа на Старом сајмисту 1956. а последња радионица – перформанс за затварање изложбе су фрагменти поменуте представе “Чекајући Годоа” студента режије и глуме.