SPORTSKI OBJEKTI I KOMPLEKSI U OKVIRU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA BEOGRADA 2041. I IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD

U Urbanističkom zavodu Beograda je 1. februara 2021.godine, održan sastanak na kome su prisustvovali Vanja Udovičić; ministar omladine i sporta, Ivana Dukić; specijalni savetnik ministra omladine i sporta, Marko Stojičić; Glavni urbanista grada Beograda, Dragomir Petronijević; član Gradskog veća i Vesna Tahov; direktor Urbanističkog zavoda Beograda sa stručnim saradnicima.

Tema sastanka su bili sportski objekti i kompleksi u okviru Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041. i tekućim Izmenama i dopunama plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd.

Ministar Vanja Udovičić i predstavnica ministarstva Ivana Dukić, su na sastanku dali preporuke i smernice u vezi sa razvojem sportskih objekata na teritoriji GUP-a Beograda 2041. i Izmenama i dopunama PGR-a Beograda, za koje je u toku  izrada u Urbanističkom zavodu Beograda. Poseban akcenat je stavljen na postojeće takmičarske sportske objekte (SC Tašmajdan, SC Šumice i dr.) i probleme u vezi sa njihovim prilagođavanjem normativima i standardima za međunarodna takmičenja. Predstavnici Ministarstva omladine i sporta su takođe ukazali na nedostatak zatvorenih i otvorenih bazena na teritoriji opštine Palilula, kao i nedostatak drugih sportskih objekata, poput velodroma, autodroma i dr., na širem prostoru GUP-a Beograda.

U dogovoru sa Glavnim urbanistom, Markom Stojičićem i članom gradskog veća, Dragomirom Petronijevićem, na sastanku je zaključeno da Urbanistički zavod Beograda u okviru procedure saradnje sa nadležnim organima i organizacijama za GUP Beograda 2041. i Izmene i dopune plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd, dostavi Ministarstvu omladine i sporta, predlog lokacija za planirane sportske objekte i komplekse.

 

Prilog priredio: Božidar Bojović, dipl.prostorni planer