СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ У ОКВИРУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БЕОГРАДА 2041. И ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД

У Урбанистичком заводу Београда је 1. фебруара 2021.године, одржан састанак на коме су присуствовали Вања Удовичић; министар омладине и спорта, Ивана Дукић; специјални саветник министра омладине и спорта, Марко Стојичић; Главни урбаниста града Београда, Драгомир Петронијевић; члан Градског већа и Весна Тахов; директор Урбанистичког завода Београда са стручним сарадницима.

Тема састанка су били спортски објекти и комплекси у оквиру Генералног урбанистичког плана Београда 2041. и текућим Изменама и допунама плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд.

Министар Вања Удовичић и представница министарства Ивана Дукић, су на састанку дали препоруке и смернице у вези са развојем спортских објеката на територији ГУП-а Београда 2041. и Изменама и допунама ПГР-а Београда, за које је у току  израда у Урбанистичком заводу Београда. Посебан акценат је стављен на постојеће такмичарске спортске објекте (СЦ Ташмајдан, СЦ Шумице и др.) и проблеме у вези са њиховим прилагођавањем нормативима и стандардима за међународна такмичења. Представници Министарства омладине и спорта су такође указали на недостатак затворених и отворених базена на територији општине Палилула, као и недостатак других спортских објеката, попут велодрома, аутодрома и др., на ширем простору ГУП-а Београда.

У договору са Главним урбанистом, Марком Стојичићем и чланом градског већа, Драгомиром Петронијевићем, на састанку је закључено да Урбанистички завод Београда у оквиру процедуре сарадње са надлежним органима и организацијама за ГУП Београда 2041. и Измене и допуне плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, достави Министарству омладине и спорта, предлог локација за планиране спортске објекте и комплексе.

 

Прилог приредио: Божидар Бојовић, дипл.просторни планер