СИГУРНИЈИ ЈАВНИ ПРОСТОР

Студија о безбедности јавних градских простора у Београду

Циљ овог пројекта и истраживања који је његов саставни део је скретање пажње стручне и шире јавности на овај аспект живота у градским целинама. Тиме се отвара могућност за покретање и спровођење низа акција које могу да побољшају и унапреде општу сигурност, безбедност и комфор у коришћењу јавних градских простора, те Београд на тај начин промовишу у земљи, региону и свету.

После базичне процене безбедности простора, сигнализације «црних тачака» у граду, може се наставити са успостављањем мреже безбедних јавних простора, иницирањем и спровођењем пројеката за њихово опремање и реконструкцију, све до предлога награђивања успешних реализација. Циљ је да се низом брзих и једноставних акција унапреди безбедност грађана и посетилаца, а у смислу несумљиве перспективности и популарности српске престонице.

Комплетан приручник