РАЗГОВОР СА ГРАЂАНИМА, ЈАВНА ДИСКУСИЈА ПОВОДОМ НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК

На Дан заштите животне средине, 5. јуна 2021.године, у организацији ЦЕУС (Центар за експерименте и урбане студије) одржана је јавна панел дискусија у Дорћол плацу, посвећена размени мишљења, аргументације и идеја поводом Јавног увида у Нацрт плана детаљне регулације за линијски парк.

Иначе, ЦЕУС је организација која као партнер Града Београда учествује у међународном пројекту „Паметни градови“ (Clever cities) у оквиру праксе партиципативног планирања користећи конструктиван дијалог из више перспектива о томе како можемо унапредити планирање зелених простора, зелене инфраструктуре и природом-инспирисаних решења у локалном контексту.

Партнерство за урбане иновације са готово 60 учесника из преко 35 локалних и националних институција јавног и приватног сектора, академске заједнице и цивилног друштва, представља окосницу партиципативног планирања. На почетку израде овог планског документа дефинисана је визија Линијског парка: Линијски парк 2025. године је атрактивни, самоодрживи, мултифункционални, еко-технолошки, уметнички, едукативни и истраживачки, демонстрациони полигон, којим се промовишу здрав живот, заједница, космополитизам кроз националну културу, заштита природе и оснаживање младих“. Додатне сугестије су „Линијски парк је оаза, где се сусрећу техника, природа и уметност (еко-арт)“, која је и дефинисала програмски концепт планског решења.

ЦЕУС је покренуо читав низ акција које су укључиле и ангажовале грађане и различите стручњаке још у раној фази израде овог планског документа – и пре раног јавног увида, а комуникацију и ко-креацију конструктивних предлога наставили су у свим фазама. Од 17. маја 2021. одвија се Јавни увид у Нацрт планског документа у просторијама Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Града Београда, тим поводом су поред Главног урбанисте града Београда Марка Стојчића, представника грађана и грађана, у панел дискусији учествовали и обрађивачи Плана.

Учесници панел дискусије:

  • Ана Митић Радуловић, модераторка;
  • Ђорђе Микетић, одборник ГО Стари град;
  • Ксенија Лаловић, ванредни проф.архитектонског факултета;
  • Миља Вуковић, историчарка уметности;
  • Проф. Чедо Максимовић (Imperial College London);
  • Мр Аница Теофиловић, дипл.инж,пејз.арх.;
  • Маст.инж.арх. Дарија Арсеновић;
  • Маја Јоковић Поткоњак, дипл.инж.арх., директор Сектора за стратешко планирање и развој Урбанистичког завода Београда; и
  • Мр. Весна Тахов, дипл.инж.геол. директорка Урбанистичког завода Београда.

На електронској facebook адреси у прилогу, налази се снимак панел дискусије у целости.

Прилог: https://www.facebook.com/ceus.rs/videos/169257975144762