РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ, СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ЗА I ФАЗУ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План генералне регулације шинских система у Београду, са елеметнтима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 3. фебруара  до 6. марта 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 6. марта 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769986-rani-javni-uvid-povodom-izrade-generalne-regulacije-sinskih-sistema-u-beogradu-sa-elementima-detaljne-razrade-za-i-fazu-prve-linije-metro-sistema-_2/