РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТС 110/35 КВ „БЕОГРАД 44“ (СУРЧИН) И НАДЗЕМНОГ ВОДА 110 КВ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ПЛАНИРАНЕ ТС НА ПОСТОЈЕЋИ НАДЗЕМНИ ВОД 110 КВ (БР. 104/2) И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН И НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД у план детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 КВ „Београд 44“ (Сурчин) и надземног вода 110 КВ за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 КВ (бр. 104/2) и реконструкцију постојећих надземних водова, Градске општине Сурчин и Нови Београд обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79, од 25. марта до 8. априла 2019. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79.

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. априла 2019. године.

 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1758789-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-izgradnju-ts-110-35-kv-beograd-44-i-nadzemnog-voda-110-kv_2/