РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕВОВОДА ЧИСТЕ ВОДЕ Ф1200 ДУЖ УЛИЦА НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА, ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ И ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

∅∅РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде ∅1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. априла до 26. априла 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 26. априла 2021. године.

У току раног јавног увида, елаборат за рани јавни увид биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Рани јавни увид поводом израде ПДР за изградњу цевовода чисте воде Ø1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд| Град Београд (beograd.rs)