РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБОСТРАНИХ ОДМОРИШТА СА СТАНИЦАМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „БЕЛО ПОЉЕ 1 И 2“ НА АУТОПУТУ Е 763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ОБРЕНОВАЦ – УБ, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације обостраних одморишта са станицама за снабдевање горивом „Бело поље 1 и 2“ на аутопуту Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Обреновац – Уб, Градска општина Обреновац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Обреновац, Обреновац, Вука Караџића бр. 74 од 16. до 31. децембра 2019. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) и у згради Градске општине Обреновац, Обреновац, Вука Караџића бр. 74.

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 31. децембра 2019. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1768520-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-obostranih-odmorista-sa-stanicama-za-snabdevanje-gorivom-belo-polje-1i-2-na-autoputu-e-763-beograd—juzni-jadran-deonica-obrenovac—ub/