РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ – ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације центра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, Градска општина Младеновац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Младеновац, Јанка Катића бр.6, Младеновац, од 3. до 19. фебруара 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Младеновац, Јанка Катића бр.6, Младеновац.

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 19. фебруара 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1770013-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-centra-za-upravljanje-komunalnim-otpadom—transfer-stanice-u-mladenovcu/