РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАТАНИЋЕВЕ, МЕКЕНЗИЈЕВЕ, ЧУБУРСКЕ, УНУТРАШЊЕ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА ДУЖ ПАРНЕ СТРАНЕ ШУМАТОВАЧКЕ, БРАНИЧЕВСКЕ, РАНКЕОВЕ, НЕБОЈШИНЕ, СКЕРЛИЋЕВЕ И БОРЕ СТАНКОВИЋА ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МУТАПОВЕ, БОРЕ СТАНКОВИЋА, БОРИСЛАВА ПЕКИЋА И МЕКЕНЗИЈЕВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

РАНИ ЈАВНИ УВИД у измену и допуну Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Мекензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део блока између улица: Мутапове, Боре Станковића, Борислава Пекића и Мекензијеве, Градска општина Врачар, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 10. до 24. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену). Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 24. децембра 2018. године.

 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1755713-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-dela-vracarskog-platoa/