РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ МОКРИ ЛУГ (ФАЗА I) ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА ПРВОМАЈСКЕ, НАРОДНОГ ФРОНТА, БОСАНСКЕ, ХАЗАРСКЕ И ПАВЛА ВАСИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг (фаза I) за део блока између Булевара краља Александра и улица Првомајске, Народног фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића, Градска општина Звездара обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 16. до 30. Марта 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).
Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 30. марта 2020. године.

Сва питања везана за планове који су у изради у Урбанистичком заводу Београда можете слати електронском поштом на адресу office@urbel.com, а примедбе и сугестије на планирана решења можете у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771680-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-za-naselje-mali-mokri-lug-faza-i-za-deo-bloka-izmedju-bulevara-kralja-aleksandra-i-ulica-prvomajske-narodnog-fronta-bosanske-hazarske-i-pavla-vasica_2/