РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ – ФАЗА I1, ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА БЛОК 4, ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, БОРИСАВЉЕВИЋЕВЕ, ПИРОЋАНЧЕВЕ И БОЖЕ ЈАНКОВИЋА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе – Фаза I1, општина Вождовац, за блок 4, између улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Боже Јанковића, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 7. до 21. октобра 2019. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 21. октобра 2019. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1765644-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-sireg-podrucja-uz-ulicu-vojvode-stepe—faza-i1/