РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, ГРЧИЋА МИЛЕНКА И УСТАНИЧКЕ – ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: РАДА КОНЧАРА, БАЊАЛУЧКА, ТОДОРА ДУКИНА И ВОЈВОДЕ ПРИЈЕЗДЕ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, за блок између улица; Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 23. марта до 6. априла 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 6. априла 2020. године.

Сва питања везана за планове који су у изради у Урбанистичком заводу Београда можете слати електронском поштом на адресу office@urbel.com, а примедбе и сугестије на планирана решења можете у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица Краљице Марије 1

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771796-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-prostorne-celine-izmedju-ulica-gospodara-vucica-grcica-milenka-i-ustanicke-opstina-vozdovac-za-blok-izmedju-ulica-rada-koncara-banjalucka-todora-dukina-i-vojvode-prijezde_2/