РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАСПЛЕТ 220 КV НАДЗЕМНИХ ВОДОВА И УВОЂЕЊЕ НАДЗЕМНОГ ВОДА 110 КV БР. 117/1 У ТС „БЕОГРАД 3“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за расплет 220 КV надземних водова и увођење надземног вода 110 КV бр. 117/1 у ТС „Београд 3“, Градске општине Чукарица, Раковица и Вождовац, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. маја до 8. јуна 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. јуна 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773189-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-a-rasplet-220-kv-nadzemnih-vodova-i-uvodjenje-nadzemnog-voda-110-kv-br-117-1-u-ts-beograd-3/