РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТОПЛОВОДА РАДИ ПОВЕЗИВАЊА ДИСТРИБУТИВНИХ ТОПЛОВОДНИХ ПОДРУЧЈА ТО „ЦЕРАК“ И ТО „МИЉАКОВАЦ“, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу топловода ради повезивања дистрибутивних топловодних подручја ТО „Церак“ и ТО „Миљаковац“, Градска општина Раковица обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. маја до 8. јуна 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. јуна 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773204-rani-javni-uvid-povodom-izrdae-pdr-za-izgradnju-toplovoda-radi-povezivanja-distributivnih-toplovodnih-podrucja-to-cerak-i-to-miljakovac/