РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ДЕЛОВА ОПШТИНЕ РАКОВИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за гасификацију делова општине Раковица, Градска општина Раковица обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 22. фебруара до 8. марта 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. марта 2021. године. 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1780094-rani-javni-uvid—pdr-za-gasifikaciju-delova-opstine-rakovica_2/