РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ КНЕЗ МИХАИЛОВУ УЛИЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина Стари град обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. јануара до 8. фебруара 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. фебруара 2021. године. 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779256-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-sireg-podrucja-uz-knez-mihailovu-ulicu-gradska-opstina-stari-grad/