RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU TRASE TUNELSKE VEZE SAVSKE I DUNAVSKE PADINE I ULICA: KRALJICE NATALIJE, BALKANSKE I GAVRILA PRINCIPA, GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC

RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije područja između trase tunelske veze Savske i Dunavske padine i ulica: Kraljice Natalije, Balkanske i Gavrila Principa, gradska opština Savski Venac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 11. do 25. januara 2021. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 25. januara 2021. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778902-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-podrucja-izmedju-trase-tunelske-veze-savske-i-dunavske-padine-i-ulica-kraljice-natalije-balkanske-i-gavrila-principa-gradska-opstina-savski-venac/