РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ТРАСЕ ТУНЕЛСКЕ ВЕЗЕ САВСКЕ И ДУНАВСКЕ ПАДИНЕ И УЛИЦА: КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ, БАЛКАНСКЕ И ГАВРИЛА ПРИНЦИПА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације подручја између трасе тунелске везе Савске и Дунавске падине и улица: Краљице Наталије, Балканске и Гаврила Принципа, градска општина Савски Венац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 11. до 25. јануара 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 25. јануара 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778902-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-podrucja-izmedju-trase-tunelske-veze-savske-i-dunavske-padine-i-ulica-kraljice-natalije-balkanske-i-gavrila-principa-gradska-opstina-savski-venac/