PROCEDURA ODRŽAVANJA JAVNIH UVIDA I JAVNIH SEDNICA ZA VREME PANDEMIJE

  1. Komisija za planove Skupštine grada Beograda će održavati javne sednice u toku trajanja pandemije u svemu u skladu sa merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 koje je propisala Vlada Republike Srbije, a prema kojima, u zatvorenom prostoru, na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice. U skladu sa navedenim merama, na javnoj sednici, po svakom podnetom podnesku, može da učestvuje samo 1 (jedan) izabrani predstavnik grupe potpisanih građana.
  2. Učestvovanjem 1 (jednog) predstavnika ispred grupe građana koja je podnela primedbe je opravdano i dovoljno da bi se ispoštovale sve zakonske odredbe i norme koje podrazumevaju javnost u procesu usvajanja planova i pravo zainteresovanih lica da se na javnoj sednici izjasne pred Komisijom za planove, što će biti i tonski zabeleženo.
  3. Komisija za planove ima obavezu da poštuje mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i nema osnova za drugačije postupanje prilikom održavanja javnih sednica u prostorijama Gradske uprave. Kako bi se omogućio nesmetani rad Komisije i najpovoljniji uslovi za održavanje javnih i zatvorenih sednica Komisije, preporuka je da sednicama prisustvuje minimalan broj predstavnika obrađivača, javnih preduzeća, državnih organa i institucija, odnosno samo oni čije prisustvo je neophodno

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778311-procedura-odrzavanja-javnih-uvida-i-javnih-sednica-za-vreme-pandemije/