ПРОЦЕДУРА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ УВИДА И ЈАВНИХ СЕДНИЦА ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

  1. Комисија за планове Скупштине града Београда ће одржавати јавне седнице у току трајања пандемије у свему у складу са мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 које је прописала Влада Републике Србије, a према којима, у затвореном простору, на свака 4 m2 може бити присутно једно лице. У складу са наведеним мерама, на јавној седници, по сваком поднетом поднеску, може да учествује само 1 (један) изабрани представник групе потписаних грађана.
  2. Учествовањем 1 (једног) представника испред групе грађана која је поднела примедбе је оправдано и довољно да би се испоштовале све законске одредбе и норме које подразумевају јавност у процесу усвајања планова и право заинтересованих лица да се на јавној седници изјасне пред Комисијом за планове, што ће бити и тонски забележено.
  3. Комисија за планове има обавезу да поштује мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и нема основа за другачије поступање приликом одржавања јавних седница у просторијама Градске управе. Како би се омогућио несметани рад Комисије и најповољнији услови за одржавање јавних и затворених седница Комисије, препорука је да седницама присуствује минималан број представника обрађивача, јавних предузећа, државних органа и институција, односно само они чије присуство је неопходно

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778311-procedura-odrzavanja-javnih-uvida-i-javnih-sednica-za-vreme-pandemije/