ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ДЕЛА ПОДРУЧЈА ЛИНИЈСКОГ ПАРКА

У четвртак 16. јануара 2020. године, главни градски урбаниста Марко Стојчић одржао је презентацију поводом израде идејног решења линијског парка за који је у Урбанистичком заводу Београда у току израда плана детаљне регулације. Презентацији су присуствовали млади архитектонско-урбанистички тимови заинтересовани за израду овог решења.

Према речима главног градског урбанисте Марка Стојчића,  вредност радова је процењена на око 100 милиона евра, с обзиром на то да је реч о огромном простору који обухвата 4,5 километара од Бетон хале па све до Панчевачког моста. Ово ће бити најзначајнији не само линијски парк него и отворени простор који ћемо изградити у старом језгру града. Он ће највише допринети урбаној трансформацији ткива које се налази уз сам линијски парк, а то је простор где је некада ишла железничка пруга, која и данас, у једном мањем делу, иде око луке Београд. Веома је важно да линијски парк повеже све објекте који тамо постоје са новим простором и да нови садржаји који ће се градити буду компатибилни са  рекреативним садржајем.

Стојчић је нагласио да је посебно важан циљ који ће се остварити овим пројектом, стварање нових младих стручњака и аутора који ће радити како на овом, тако и на неким будућим градским пројектима, с обзиром на то да се позив упућен искључиво млађима од 40 година, са боравиштем у Републици Србији.

Почев од 16. jануара 2020.године, идејно решење треба да буде завршено у року од шест месеци. Идејно решење ће се касније разрађивати кроз главни пројкат и пројекат за извођење, а касније ће се у неколико фаза спроводити и набавке за изградњу.

извор