POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.30/2019

Predmet javne nabavke: Podloge za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za područje zapadno od ulice Bahtijara Vagabzade

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenom možete preuzeti ovde.
Odgovore na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora – partija 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora – partija 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 možete preuzeti ovde.

Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.