ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.18/2020

Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 4 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 5 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 6 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 7 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 8 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 9 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 10 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 11 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 12 можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.