ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2020

Предмет јавне набавке: Геолошко-геотехничке услуге (подлоге) за потребе израде Анализе просторних могућности изградње комплекса ТС 110/X kV у зони укрштања Зрењанинског пута и саобраћајнице „Северна тангента“

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.