ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.02/2020

Предмет јавне набавке: Кертриџи и тонери

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговорe на постављенa питањa можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за партију 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.