ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.01/2020

Предмет јавне набавке: Подлоге за потребе израде Планa детаљне регулације саобраћајнице „Широки пут“,Градска општина Земун

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за Партију 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за Партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.