ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.01/2019

Предмет јавне набавке: Подлоге за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу водова 110kv ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговоре на постављена питања 1 можете преузети овде.
Одговоре на постављена питања 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 2 можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.