ПОЗИВ МЛАДИМ ПРОФЕСИОНАЛНИМ ТИМОВИМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ДЕЛА ПОДРУЧЈА ЛИНИЈСКОГ ПАРКА У БЕОГРАДУ

Град Београд, Служба главног урбанисте града Београда уз подршку Друштва архитеката Београда  упутила је Позив младим професионалним тимовима за квалификацију за израду идејног решења дела подручја Линијског парка у Београду.

Креативним и иновативним избором програма активности и садржаја Линијског парка, специфичних  за овакав простор, може се допринети урбаној трансформацији околног ткива и подизању атрактивности централне зоне и града у целини, као и стварању услова за одрживи економски развој. Уз помоћ мера одрживе урбане мобилности, кроз промоцију пешачког, бициклистичког и еколошки прихватљивог јавног градског сабраћаја у широј зони око Линијског парка, допринеће се бољој приступачности и повезаности централних градских простора и приобаља, што је од значаја за развој мрежа културно-едукативних, спортскорекреативних и забавних саржаја, а све у функцији социјалне интеграције и економског оснаживања грађана.

Позив се расписује за тимове од најмање три члана који могу бити дипломиране архитекте, урбанисти, пејзажне архитекте и професионалци комплементарних струка, а који на дан позива имају 40 или мање година. Иста особа не може учествовати у више различитих тимова (уколико се то деси, пријаве тих тимова биће одбачене у целости). Позив је отворен само за држављане Републике Србије, са пребивалиштем у Републици Србији.

Више на линку Друштва архитеката Београда – Позив за квалификацију за пројекат подручја Линијски парк.

http://www.dab.rs/item/1485-град-београд-служба-главног-урбанисте-града-београда-уз-подршку-друштва-архитеката-београда-позив-младим-професионалним-тимовима-за-квалификацију-за-израду-идејног-решења-дела-подручја-линијског-парка-у-београду