POSTUPAK JAVNE NABAVKE BR.31/2019

Predmet javne nabavke: Obuka za rad u softveru PTV „Visum

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.